porno izle porno izle porno izle porno izle
Bugun...


İSMAİL ESTİ

facebook-paylas
YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!
Tarih: 06-01-2016 14:57:00 Güncelleme: 06-01-2016 14:57:00


Alak Suresinde buyrulur ki: “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”

İlk emri “oku” olan yüce bir dinin bağlıları artık okumuyor. Okuma ve yazma medeniyetinin çocukları okumayı ve yazmayı terk edeli yaşamıyor gibi yaşıyor yeryüzünde. Bin atlı akınlarda dev gibi orduları dize getiren aziz milletin torunları kaleme ve kitaba yüz çevirmişler sanki küsmüşler gibi.

 

“ Dünya okuyor biz okumuyoruz. Dünyada şu kadar kitap basılıyor, şu kadar gazete satılıyor, kişi başına şu kadar kitap düşüyor… vb” Biz okumuyor ve yazmıyoruz. Okumanın özgürleşmek olduğu, okumanın eskimiş, yıpranmış olandan yeni olana geçiş olduğu söylenir durur. Okullarda, minberlerde tekrarlar dururuz…“YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!” Okursak gelişiriz, okursak başarılı oluruz, okursak muasır medeniyet seviyesine erişiriz, okursak kalkınırız, okursak kazanırız… Okumanın ödülü-karşılığı ekonomik, teknolojik bir yücelmedir bizde. Ayrıca on yıllardır okumayı salık veren münevverlerimiz de okumamaktır. ”Okumak iyi bir şey olsaydı onlar da okurdu.”

 

İbn-i Sina( el-Kanun fi't-Tıb), Farabi(Medinetü'l-Fadıla), Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Ahmed Yesevi, Dâvûd-i Kayserî, Hasan Harakani, Şâbân-ı Velî, Ahi Evran, Ahmed Bican Yazıcıoğlu, Hacı Bayram-ı Veli, Ahmedi, Necati, Baki, Fuzuli, Şeyh Galip…Saymakla bitemeyen binlerce düşünür, sanatkar, söz ustası sanki bu topraklarda yaşamadılar. Okumanın bir fazilet olduğunu bilen erdem neslinin torunları okumuyor. Oysa okumak bir devrimdir. Kirli karanlığı nura çeviren aydınlık bir devrimdir. Onlar okudular, insanlık cehalet zincirlerinden, putperestlikten, dalaletten, akıl ve hikmete uygun olmayan her türlü hurafelerden kurtuldu; onlar okudular, hak ve hakikate uygun en yüksek seciyelere kavuştular. Onlar okudular, hiç acımadan kızını diri diri toprağa gömen insanlardan, artık bir karıncayı bile incitmez bir medeniyet kurdular. Onlar okudular, birbirleriyle düşman olan kabileler arasındaki kin ve düşmanlığı izale ederek onların arasında muhabbet ve kardeşliği tesis ettiler. Onlar okudular, nefreti-muhabbete, ayrılığı-birliğe ve düşmanlığı-dostluğa inkılap ettirdiler. Okumak bir devrimdi çünkü…

 

‘Öğrenmek için değil, yaşamak için okumayı ilke haline getirebildiğimiz zaman yeniden dirileceğiz. Kendi özüne uzak, kendi bünyesine yabancı çeviri eserleri kutsadı bu toplum birkaç asır önce. Bu toprakların sesine sırt çevirdi, kendi değerlerini tanıma gereği bile duymadan yadsıdı. Mesnevi’ye, Hüsnü Aşk’a, Seyahatnameye, Mantıku't-Tayr’a, Garibnâme’ye, Muhammediye’ye, Makalat’a, Tevârîh-i Âl-i Osman’a, Su Kasidesi’ne ve daha nicelerine hep Fransız kaldı.Ve bu toplum okumuyor efendim, bu toplum adam olabilir mi efendim?

 

 Onlar okudular, Fırat kenarında abdest alıp, Tuna kıyılarında Mesnevi okuyup Viyana kapılarında raks ettiler. Onlar okudular, Cend şehrinde Kimyayı Saadet okuyup saadet buldular, Malazgirt Ovasında Oğuzname ile coştular…. Risaletü'n Nushiyye ile İstanbul surlarına omuz vurdular. Kaşgar’da Divânu Lügati't-Türk okudular, Balasagun’da Yusuf Has Hacib’le mutluluğun bilgisini nakış nakış dokudular. Atabetü'l-Hakayık ile Edip Ahmet Yükneki gerçeklerin eşiğini kurdu büyük fetihler öncesinde… Onlar okudular… Vesîletü'n Necât ile kurtuluşun kapısını araladı Süleyman Çelebi, Güllerin Efendisi ile miraca çıkardı altı asır bu aziz milleti.

 

Okumak öğrenmek için olmadı hiçbir zaman onlar için, okumak yaşamak içindi daima. Okudukça arındık, okudukça özgürleştik asırlarca. Bu aziz milletin çocukları okumuyor, belki bir süre daha okumayacak. Köklerinden kanata kanata koparılan bu yürekler, savrulmakta üç beş asırdır, savrulacak da daha bir süre. Savruldukça daha bir kanayacak açılan derin yaralar. Kanadıkça arınacak yüreklerimiz. Fuzuli’den, Baki’den, Aşık Paşa’ dan, Şeyh Galip’ten iz sürüp, yol açabilirsek 21.yüzyılda dinecek kalp ağrısı..Okumak, kazanmak için değil yücelikler için yaşamak adına olduğu gün aydınlanacak çağ..

İSMAİL ESTİ

ismailesti52@hotmail.comBu yazı 2178 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI